Структура на Триада

Логистика и материална база

Ние работим с изключително гъвкава логистична схема с три логистични центъра. Складова база на територията на цялата страна – в големите регионални центрове:

 • София: над 1200 кв. м, 700 палетни места (обслужва района на София и градовете Перник, Враца, Монтана и Видин);
 • Пловдив: над 1000 кв. м, 700 палетни места (Обслужва района на Пловдив и градовете Стара Загора, Смолян, Пазарджик, Хасково и Кърджали);
 • Шумен: над 1000 кв. м, 700 палетни места (обслужва района на Шумен и градовете Русе, Велико Търново, Шумен, Добрич и Търговище.

Разполагаме със собствена инфраструктура за доставки, вътрешна логистика и специализиран ERP.

Човешки ресурси

Компанията инвестира в обучението на своите служители и предоставя възможности за професионална реализация и индивидуално развитие. В Триада Маркет работят над 100 човека, организирани в:

 • Маркетинг отдел,
 • Търговски отдел,
 • Финансово-счетоводен отдел,
 • Логистика,
 • Техническо и информационно осигуряване.

Организация на продажбите

Национална дистрибуция покрива 90% от територията на страната и достига до 80% от населението. Работи с над 7800 клиента.
Търговската мрежа се обслужва от:

 • Търговски представители,
 • Регионални търговски супервайзери,
 • Експерти продажби.

Експерти продажба

Отделът за работа с Ключови клиенти (КА) е обособен и работи в съответствие с очертаващата се тенденция на глобализация на българския пазар – развитието на съществуващите и появата на нови международни и национални търговски вериги.
В отдела работят:

 • Национален КАМ
 • Регионален КАМ

Дистрибуторска мрежа

София Централен Офис
ул. Суходолска 195, T: 02 952 6605

Пловдив, Главен Регионален Офис
Юлиана Тодорова, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0886 777271 , E: j.todorova@triada-market.com

Шумен, Главен Регионален Офис
Веселин Иванов, Мениджър Kлючови Kлиенти
T: 0886 777281 , E: v.ivanov@triada-market.com

Ямбол, обслужва се от Портос АД

Клиенти

Наши клиенти са всички интернационални, регионални и локални вериги магазини.

Търгуваме с множество търговци на едро, както и с еднолични търговци в цялата страна.

Работим с над 7800 клиента.