Структури

ЛОГИСТИКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Ние работим с изключително гъвкава логистична схема с три логистични центъра.

Складова база на територията на цялата страна – в големите регионални центрове:

– София: над 1200 кв. м, 700 палетни места (обслужва района на София и градовете Перник, Враца, Монтана и Видин);

– Пловдив: над 1000 кв. м, 700 палетни места (Обслужва района на Пловдив и градовете Стара Загора, Смолян, Пазарджик, Хасково и Кърджали);

–  Шумен: над 1000 кв. м, 700 палетни места (обслужва района на Шумен и градовете Русе, Велико Търново, Шумен, Добрич и Търговище.)

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Компанията инвестира в обучението на своите служители и предоставя възможности за професионална реализация и индивидуално развитие. В компанията работят близо 100 души, организирани в следните отдели:

  • Търговски отдел
  • Финансово-счетоводен отдел
  • Логистика
  • Техническо и информационно осигуряване

Разгледайте дистрибуторската мрежа на ТРИАДА М§Д.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ

Национална дистрибуция покрива 90% от територията на страната и достига до 80% от населението. Работи с над 7800 клиента.

Търговската мрежа се обслужва от:

  • Търговски представители
  • Регионални търговски супервайзoри
  • Експерти продажби

ЕКСПЕРТИ ПРОДАЖБА

Отделът за работа с Ключови клиенти (КА) е обособен и работи в съответствие с очертаващата се тенденция на глобализация на българския пазар – развитието на съществуващите и появата на нови международни и национални търговски вериги. В отдела работят:

  • Национален КАМ
  • Регионални КАМ
Някои от клиентите на ТРИАДА М&Д.