Дистрибуторска мрежа

За да се запознаете със структурата на ТРИАДА и получите данни за контакт,
поставете курсора на мишката над желания район

ЛЕГЕНДА

 • Регион София
 • Регион Пловдив
 • Регион Шумен
 • Регион, обслужван от ПОРТОС АД

ЛЕГЕНДА

 • Регион София
 • Регион Пловдив
 • Регион Шумен
 • Регион, обслужван от ПОРТОС АД
 • София, Централен Офис
  T: +359 2 952 66 05, ул. Суходолска 195 [Карта]
 • Пловдив, Главен Регионален Офис
  • Юлиана Тодорова, Мениджър Kлючови Kлиенти
   T: 0886777271 , E: juliana_triada@mail.bg
 • Шумен, Главен Регионален Офис
  • Веселин Иванов, Мениджър Kлючови Kлиенти
   T: 0886777281 , E: ves.ivanov@abv.bg