Henkel - Германия

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

През 1998 г., дъщерно дружество на Henkel в София започна изграждането на традиционния бизнес на Хенкел. От септември 2007 г., Хенкел изгражда и производството в България. Завод, разположен в близост до столицата София.
Марките на Henkel, които ние дистрибутираме са Ceresit, Loctite, Moment и Pritt.

momentfix

Web site: www.henkel.com