#450004
BROS

Ел. изпарител против комари + 10 таблетки BROS

11.78лв

Общо:
Безплатна доставка над 79.99 лв.

Описание

Устройството осигурява надеждна защита на помещенията срещу насекоми, и по-специално срещу комари. Дълготрайното изпаряване на веществото осигурява защита на помещението през цялата нощ.

Начин на употреба

Поставете една таблетка в електрическия изпарител и го включете в електрическата мрежа (230 V). Топлината от включеното устройство води до отделяне на активното вещество. Таблетката си променя цвета при използване. Изключете и сменете използваната таблетка с нова.
Това устройство може да се използва от деца на възраст най-малко 14 години, лица с физически и интелектуални затруднения, както и от лица, които нямат никакъв опит с устройството или не са запознати с него, ако бъдат под наблюдение или са били инструктирани как да боравят с него по безопасен начин, така че всички рискове, свързани с използването му, да са им разяснени.
Децата не трябва да играят с устройството.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.