VARTA

VARTA e водеща компания от Германия с повече от век традиции в производството на широка гама продукти, предназначени за индустриални цели и други, специално разработени за домакински нужди. Батериите, които компанията предлага за подходящи за всякакви нужди и са завоювали славата си като едни от най-добрите в света.

VARTA не стои в очакване на бъдещето, а определя неговата посока. За своето над 130-годишенно развитие, компанията работи с отговорност към своите потребители, партньори и служители, за което не случайно получава високата обществена оценка “отговорен корпоративен гражданин”.

Идеята за чиста околна среда е същинска водеща сила в нейната цялостна дейност. В съвременната дигитална мобилна среда, компанията осъзнава ограничеността на природните ресурси и работи упорито за надеждно бъдеще. Енергийната ефективност е основна цел в нейната продукция. По тази причина VARTA използва водещи изследвания и научни открития за редуциране на използваната енергия и нейното по-ефикасно използване.

VARTA е посветена на идеята и необходимостта да се подобри живота на бъдещите поколения и посреща бъдещето с иновативни бизнес модели, мултидисциполинарни сътрудничество и непрестанно професионално развитие на своите служители.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ